Om mig

KONTROLLANSVARIG

I

UPPSALA

Lite om mig:


Personcertifiering


Jag är certifierad kontrollansvarig Nivå K av KIWA

 
För varje byggobjekt med plikt på bygganmälan/lov fordras enligt Plan- och bygglagen en ansvarig (KA) att följa upp att egenkontroller utförs såsom listas i en kontrollplan. Till och med 1 maj 2011 har denna personroll haft beteckningen "Kvalitetsansvarig". Fr o m 2 maj 2011 heter denna roll "Kontrollansvarig". En "KA" ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter från ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften.


Namn: Roland Leo

Ort: Uppsala

Född: 1974

Utbildning: Bygg och anläggning och 3årig Byggingenjörsprogram

Karriär: Snickare i 10år och projektledare inom bygg  sen ca 15 år


Kontrollansvarig i Uppsala tar uppdrag  i  hela Uppland och Stockholms norrort.Mitt mål som kontrollansvarig är att byggherren blir 100% nöjd genom hela processen.


Med låga overheadkostnader så har jag ett konkurrenskraftigt pris till dig.