När behövs en kontrollansvarig

KONTROLLANSVARIG

I

UPPSALA

När behövs det en kontrollansvarig ?


I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd.

Men inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, eller vid vissa åtgärder rörande anläggningar, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.


En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.